Inženýrské sítě a komunikace Bohuslavice

Termín realizace: 12/2021 – 8/2022

Na této stavbě byla zrealizována obousměrná komunikace s obratištěm v celkové délce 175 m, součástí bylo i vybudování a napojení vodovodu, jednotné kanalizace včetně retence a venkovní osvětlení. 

Galerie