NOVOSTAVBA – Přístavba skladové haly v areálu Callidus

Termín realizace: 3/2019 – 10/2019

Tato zakázka obsahovala kompletní vybudování skladové haly o rozměrech 18x30x9m, která byla založena na pilotách a její skelet tvoří ŽB prefabrikovaný systém. Opláštění haly je provedeno ze sendvičových panelů a jako vstup do haly jsou osazeny průmyslová vrata a hliníkové dveře. Střechu uzavírá hydroizolační fólie s hřebenových světlíkem. Hala je vybavena rozvody elektroinstalace, osvětlením, vzduchotechnikou a sálavými stropními panely zajišťující temperování prostoru. Samotné realizaci haly předcházely rozsáhlé přeložky podzemních inženýrských sítí jako je vodovod DN300, dešťová kanalizace DN600 a sanace dešťové kanalizace DN1300. Zpevněné plochy kolem objektu jsou tvořeny zámkovou dlažbou s únosností do 3,5 t a nad 3,5t.
 

Galerie