Inženýrské sítě a komunikace Tísek

Termín realizace: 4/2019 – 11/2019

Předmětem stavby bylo vybudování 14ks stavebních parcel na pozemcích o celkové výměře cca 14 000 m2. Realizace obsahovala zhotovení projektové dokumentace a všech potřebných povolení pro zahájení stavebních prací. Následně pak byly zahájeny práce na inženýrských sítích včetně přípojek pro všechny budoucí stavební parcely a to zejména plynovod, vodovod, a jednotné kanalizace. Stavba byla zakončena provedením asfaltové komunikace s veřejným osvětlením. 

Galerie