Inženýrské sítě a komunikace Klimkovice

Termín realizace: 6/2018 – /2019

Předmětem stavby bylo vybudování místní jednosměrné komunikace v délce 345 m s odvodněním.  Komunikace bude sloužit pro přístup k stavebním pozemkům určeným k prodeji. K jednotlivým parcelám byly zřízeny inženýrské sítě a to vodovod, dešťová a splašková kanalizace a plynovod. Samozřejmostí je i realizace veřejného osvětlení komunikace. 

Galerie