Dopravní napojení zástavby 20 RD Kunín včetně rozvodů inženýrských sítí

Termín realizace: 8/2018 – 9/2019

Předmětem stavby bylo vybudování 20ks stavebních parcel na pozemcích o celkové výměře téměř 30.000 m2. Realizace obsahovala zhotovení projektové dokumentace a všech potřebných povolení pro zahájení stavebních prací. Následně pak byly zahájeny práce na inženýrských sítích včetně přípojek pro všechny budoucí stavební parcely a to zejména plynovod, vodovod, kanalizace dešťová i splašková. Stavba byla zakončena provedením asfaltové komunikace s veřejným osvětlením. 

Galerie