Inženýrské sítě a komunikace Oldřišov

Termín realizace: 12/2021 – 8/2022

Na této stavbě byla zrealizována obousměrná komunikace v délce 119 m, součástí bylo i vybudování a napojení vodovodu, splaškové podtlakové kanalizace, dešťové kanalizace a venkovní osvětlení. Komunikace bude slouží pro přístup k 7 stavebním parcelám. 

Galerie