Modernizace bytového domu Pavlovova 29

Termín realizace: 6/2019 – 7/2020

V rámci této realizace byla řešena kompletní rekonstrukce 5. patrového objektu včetně střešní nástavby na úrovni 6.NP. Přízemí tohoto objektu je nově využíváno jako nájemní obchodní jednotky, pro které bylo vybudováno příslušné hygienické zázemí. Ve 2. – 5. NP je na každém patře vybudováno 14 bytových jednotek. V nově navrhované střešní nástavbě na úrovni 6.NP vzniklo 5 větších bytových jednotek. Součástí realizace jsou i zpevněné komunikace a parkovací plochy.

Galerie