Kunín

parcela č. 20 parcela č. 20 parcela č. 19 parcela č. 19 parcela č. 18 parcela č. 18 parcela č. 17 parcela č. 17 parcela č. 16 parcela č. 16 parcela č. 15 parcela č. 15 parcela č. 14 parcela č. 14 parcela č. 13 parcela č. 13 parcela č. 12 parcela č. 12 parcela č. 11 parcela č. 11 parcela č. 10 parcela č. 10 parcela č. 09 parcela č. 09 parcela č. 08 parcela č. 08 parcela č. 07 parcela č. 07 parcela č. 06 parcela č. 06 parcela č. 05 parcela č. 05 parcela č. 04 parcela č. 04 parcela č. 03 parcela č. 03 parcela č. 02 parcela č. 02 parcela č. 01 parcela č. 01

Stavební pozemky s IS

Všechny stavební pozemky byly prodávány včetně přípojek inženýrských sítí na hranici pozemku (plyn, elektřina, vodovod, kanalizace – splašková, dešťová).

Umístění obce Kunín:

Obec Kunín, ležící v CHKO Poodří, se rozkládá po obou březích řeky Jičínky a od okresního města Nový Jičín je vzdálena 4 km. Obcí prochází silnice I/57 ve směru Nový Jičín – Opava, cca 5 km od obce vede dálnice D1. Spádovou oblastí pro obec Kunín je město Nový Jičín, které je také pro obec Kunín obcí s rozšířenou působností.
V Kuníně se nachází jeden z nejcennějším barokních zámků celé Moravy. Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a jsou zde instalovány původní historické sbírky nedozírné hodnoty. Součástí zámku je zámecký park, který byl v roce 2006 rekonstruován podle projektu Zámecký park v Kuníně – pohádková zahrada v Poodří. Rekonstrukcí byla obnovena cestní síť v parku, parter před zámkem, dřevěný spojovací most mezi zámkem a kostelem Povýšení sv. Kříže, a dřevěná kuželna v zámeckém parku. Most i kuželna jsou replikami vybudovanými podle dochovaných fotografií a záznamů.

[OBRAZ_HI_KLIK_ORIG id=23]

Vybavenost obce:

V Kuníně je mateřská a základní škola s bohatou mimoškolní činností, jako jsou kroužky (flétna, dramatický, taneční, sportovní, sborový zpěv, keramika, stolní tenis, počítače, psaní všemi deseti, aerobic, anglický jazyk, dovedné ruce), tak profilací v ekologii. Je zapojena do několika ekologických projektů – GLOBE, Recyklohraní, Les ve škole, Škola v lese a Ekologická škola. V posledních letech škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
V obci je dostupná základní lékařská péče (praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, stomatolog). K dispozici jsou služby České pošty s.p. a benzínové čerpací stanice.
Působí zde značné množství zájmových spolků a sdružení. Za zmínku stojí Myslivecké sdružení Šenov-Kunín, Senior klub, Rybářský spolek a nebo Sportovní stáj Kubrický, která je zaměřena na chov a výcvik koní pro sport i rekreaci. Obec žije bohatým společenským životem postaveným na jak kulturních, tak i sportovních akcích pořádaných v průběhu celého roku.