SCASERV

1. Nová výrobní hala společnosti SCASERV

Termín realizace: 7/2020 – 2/2021

Tato zakázka obsahuje kompletní vybudování  haly o rozměrech 20x80m, která je založena na pilotách a její skelet tvoří ŽB prefabrikovaný systém. Opláštění haly je provedeno ze sendvičových panelů a jako vstupy do haly jsou osazeny průmyslová vrata a hliníkové dveře. Střechu uzavírá hydroizolační fólie. Součástí haly je administrativní dvoupodlažní část, která zabírá v půdorysu 240m2.  Hala je vybavena rozvody elektroinstalace, osvětlením, vzduchotechnikou a horkovzdušnými jednotkami zajišťující temperování prostoru. Samotné realizaci haly předcházely přeložky podzemních inženýrských sítí, zejména  dešťová kanalizace DN400. Zpevněné plochy kolem objektu jsou tvořeny asfaltovým povrchem.  

2. Výstavba nové administrativní budovy společnosti SCASERV

Termín realizace: 1/2021 – 9/2022

V rámci této realizace je řešena kompletní výstavba 4. patrového objektu včetně parkovacích ploch a nového sjezdu z přilehlé komunikace. Přízemí tohoto objektu bude využíváno pro vystavení produktů společnosti SCASERV a.s. Ve 2. – 3. NP jsou vybudovány kanceláře a zázemí ředitele společnosti. Ve 4.NP je velká zasedací místnost a střešní terasa.

3. Areál SCASERV – sjezd z ul. Frýdecká včetně zpevněných a parkovacích ploch

Termín realizace: 9/2021 – 5/2022

Stavba obsahovala realizaci sjezdu do nově vybudovaného areálu společnosti SCASERV a.s. z ulice Frýdecká a s tím souviselo i rozšíření této silnice o odbočovací pruh. Součástí bylo i zřízení nového dopravního značení a v celé trase osazení nových svodidel. Přilehlé zpevněné a parkovací plochy s asfaltovým a dlážděným povrchem byly vybudovány v ploše 1450 m2 pro umístění 56 parkovacích míst. Osvětlení komunikací a zpevněných ploch je řešeno areálovým venkovním osvětlením

Galerie